Image

Czy rok 2021 będzie dla Przedsiębiorców łagodniejszy jeśli chodzi o zmiany przepisów?

Myślę, że wiele osób myśli podobnie - rok 2020 przechodzi do historii.
W kontekście biznesu był to czas obostrzeń, sporej niepewności i nieustannie zmieniających się przepisów. Jednak z mojego punktu widzenia - nawał zmian zaczął się wcześniej, jeszcze w 2019 roku.

Czy jest to kwestia, na którą polski przedsiębiorca może się przygotować?

Pewnie odpowiesz tak samo jak ja, że niestety nie do końca, a sytuacja, w której musieliśmy się odnaleźć w 2020 roku to potwierdza. Dlatego myślę, że warto przygotować się do tych zmian, które mamy zapowiedziane, zanim one nas zaskoczą.

O jakich nadchodzących zmianach mogłeś już usłyszeć?

W obszarze kadr i płac początek roku obfituje w duże ilości prac do wykonania. W ostatnich latach, zmiany w formularzach jak i w terminach zaskakują nas. Zupełnie jakby niektórym nie starczało czasu na przygotowanie się do kolejnego roku.

Ustawodawca od wielu lat wprowadza zmiany w deklaracjach i oświadczeniach PIT. W tym roku zmiany są związane z COVID-19. Pozostałe zmiany są niewielkie. W 2021 poza standardowymi niejasnościami w obszarach deklaracji PIT.

ImageDodatkowo mikroprzedsiębiorstwa dopadają wątpliwości związane z PPK - Pracowniczymi planami kapitałowymi. Ustawa funkcjonuje od 2018 roku, więc w teorii nie powinna być zaskoczeniem. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie ostatnią turę przedsiębiorców, czyli tych zatrudniających poniżej 20 osób oraz sektor finansów publicznych. PPK są obowiązkowe z punktu widzenia pracodawców. Każdy pracodawca musi podpisać umowę z wybraną instytucją finansową. Jednak nie jest to temat, który można zostawić na ostatnią chwilę, gdyż wypełnienie nowych obowiązków wymaga podjęcia kilku kroków.

Co jeszcze zmieniło się w obszarze kadr i płac?

Ważną kwestią jest z pewnością temat Tarczy antykryzysowej.

Image


Należy nieustannie śledzić zmiany legislacyjne wprowadzane przez ustawodawcę, aby na bieżąco i właściwie realizować nowe przepisy związane z pandemią koronawirusa. I tak dla przykładu - od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło.

Od początku roku obowiązuje nas również

ustawa o potocznej nazwie SLIM VAT,

która miała na celu uproszczenie obsługi podatku i dostosowywanie do specyfiki państwa, poprzez pakiet rozwiązań upraszczających, doprecyzowujących i uszczelniających rozliczenia podatku VAT.
Główne zmiany proponowane w Ustawie dotyczą rozliczenia faktur korygujących oraz spójnych kursów walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego. Dodatkowo, wprowadzone zostały zmiany mające na celu doprecyzowanie obszarów w zakresie JPK-VAT, MPP czy białej listy - zmiany te miały być wychodzące naprzeciw oczekiwaniom podatników.

Kolejna zmiana obowiązująca od stycznia 2021 to CIT estoński,

który zakłada odroczenie poboru podatku do momentu wypłaty zysku ze spółki. To działanie ma wspierać rozwój przedsiębiorstw oraz ma być również maksymalnie uproszczoną formą rozliczeń podatkowych. Niestety, na chwilę obecną, poziom skomplikowania wprowadzonych przepisów budzi wątpliwości.


Kolejne zmiany w obszarze księgowości roku 2021 nastąpiły zmiany w zakresie zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych. Według dotychczasowych przepisów, spółki komandytowe nie płaciły podatku dochodowego, za to wspólnicy spółki, proporcjonalnie do swoich udziałów rozliczali się z podatku.
Zmiana w przepisach zakłada, że spółki komandytowe stają się podatnikami podatku dochodowego i tym samym będą musiały rozliczać się oraz płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Co to będzie oznaczać? Chyba nie potrzeba tu specjalnych wyjaśnień - zmiana zwiększa obciążenia podatkowe.

Nowa opłata cukrowa od 2021 roku

obciąża firmy sprzedające napoje słodzone i energetyczne. Do jej uiszczania zobowiązany jest podmiot wprowadzający napój do obrotu. Co jeszcze zapowiada na ten rok ustawodawca? Zmiany w TAX FREE, które mają obowiązywać w 2022 roku, platforma do wymiany e-faktur (Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie rządowej platformy wymiany faktur w postaci ustrukturyzowanej) i paragon jako faktura uproszczona. Chyba nie będzie dane nam odpocząć. Oby tylko Koronawirus już odpuścił. :)


Image


Im bardziej zagłębiam się w ilość zmian, tym trudniejsze wydaje się prowadzenie firmy. Jakie widzę możliwości?

Jak ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie w biznesie?

Z całą pewności - dzięki systemowi ERP możesz się przygotować na tą część zmian, którą ustawodawca zapowiedział. Mając system, który jest zgodny z przepisami mogę “ogarnąć” chociaż część biznesowego chaosu i spokojnie wprowadzać wszystkie obowiązkowe zmiany. Co zyskuję? Więcej czasu na reagowanie na problemy, których nie można przewidzieć. Zawsze coś... .Arkadiusz Zamarja
BITSerwis.com.pl

Poprzednie wpisy:

Image
Jak zatrudnić Informatyka za 1000 zł?
Czytaj