Image

Obowiązek wprowadzenia PPK w Twojej firmie

czyli krótki przewodnik jak to zrobić w 5 krokach.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dla pracodawcy dodatkowy obowiązek, którego terminy zostały uzależnione od ilości zatrudnionych w Twojej firmie osób.
Znaczna część moich klientów, a w tym też moja firma zakwalifikowała się do ostatniego etapu (czwartego) wdrożenia firmy w Pracownicze Plany Kapitałowe.

Data 1 stycznia 2021 to start IV etapu wprowadzenia PPK w pozostałych podmiotach (zatrudniających mniej niż 20 osób) i jednostkach sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Z założenia PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców, pracowników oraz państwa. Ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa. Jednak większość zadań obowiązuje pracodawcę, który musi zadbać o kilka ważnych szczegółów.

Poniżej krótka check lista, która pomoże bezboleśnie przebrnąć przez ten obowiązek i uprości czekające na Ciebie zadania.


PPK w 5 krokach


1. Poinformuj pracowników o PPK

czyli w skrócie - celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wspieranie pracowników w długoterminowym gromadzeniu oszczędności.

ImageWpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych).
Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu).

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK.
Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pamiętaj o poinformowaniu pracowników o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK oraz udokumentowaniu tego faktu.


2. Wybierz instytucję finansową zarządzającą środkami pracowników

To Ty dokonujesz wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.

Robisz to przy porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub - jeśli taka u Ciebie nie działa - z reprezentacją pracowników.

Image


3. Podpisz umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK

z wybraną przez Ciebie instytucją finansową podpisz umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w terminach podanych poniżej:

dla przedsiębiorców:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021 (nawet jeśli wszyscy zrezygnowali)
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021 (nieobowiązkowe,
jeśli wszyscy zrezygnowali)

jednostek sektora finansów publicznych:
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26.03.2021,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.04.2021

4. Wprowadź program PPK w swojej firmie

nawet jeśli wszyscy zrezygnowali.

Ponieważ wszyscy, których objął program są zapisani z automatu - musisz więc poinformować instytucję o tym, że pracownicy rezygnują. Jeśli jednak masz pracowników, którzy chcą przystąpić do programu - przygotuj się na prowadzenie PPK, w tym w szczególności do terminowego odprowadzania wpłat oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji (przyda się tu opracowanie procedur postępowania).

Obsługa uczestników PPK będzie się wiązała z przekazywaniem informacji instytucji finansowej oraz samym uczestnikom PPK. W tym przypadku aktualny i zgodny z przepisami program kadrowo-finansowy będzie bardzo pomocny.

5. Przekazuj środki terminowo

Wpłat do PPK dokonujesz Ty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o prowadzenie PPK.

Jesteś zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie. Co ważne - wpłaty muszą być obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Jesteś również zobowiązany przekazać wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.


Image


Powyższe pięć punktów powinna uporządkować Twoją wiedzę i pomóc lżej przejść przez cały proces. Pocieszający może być fakt, że pierwsze etapy programu PPK objęły duże przedsiębiorstwa, dzięki czemu interpretacje w większości zostały już opracowane. Informacji w sieci znajdziesz wiele, co może pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości.


Co poza tym ważnego w temacie?

Myślę, że na koniec ważne jest również pytanie - kto nie musi wprowadzać PPK? Poniżej odpowiedź :)

  • Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
  • Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).
  • Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
  • Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE.Arkadiusz Zamarja
BITSerwis.com.pl

PS.
My w firmie już działamy z PPK. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas lub zadzwoń, chętnie podpowiemy co robić w tym temacie.

Poprzednie wpisy:

Image
Jak zatrudnić Informatyka za 1000 zł?
Czytaj