POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności dotyczące ochrony prywatności w serwisach bitserwis.com.pl, bitserwis24.pl, akademiabitserwis.pl przygotowana została przez firmy Bit Serwis sp. z o.o. oraz Bit Serwis Arkadiusz Zamarja, zwanych dalej wspólnie BIT SERWIS i stanowi świadectwo dostrzegania przez nas problemu ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszych serwisach.

Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną dla firm Bit Serwis sp. z o.o. oraz Bit Serwis Arkadiusz Zamarja. Administratorem gromadzonych danych są obie wymienione firmy, mieszczące się w Olsztynie przy ulicy Kotańskiego 6.

BIT SERWIS zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta BIT SERWIS i użytkownika serwisów należących do BIT SERWIS obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://bitserwis.com.pl/polityka-prywatnosci

BIT SERWIS nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na powyższą podstawową zasadę. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do BIT SERWIS oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez BIT SERWIS. Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej BIT SERWIS przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do BIT SERWIS możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail, a czasami telefon. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie numeru NIP, telefonu oraz imienia i nazwiska.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Gromadzone dane służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. realizacji zamówień internetowych, dostarczanie prenumeraty i subskrybowanych wiadomości. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. BIT SERWIS przetwarza dane osobowe bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez BIT SERWIS wymaga podania niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie danych osobowych w zakresie dostosowanym do typu produktu lub usługi - np. adres pocztowy, numer telefonu tam gdzie jest to uzasadnione charakterem produktu lub usługi. W przypadku umów o współpracy lub o udostępnienie usług BIT SERWIS do świadczenia własnych usług, dodatkowo będziesz musiał podać unikalne identyfikatory nadane Ci przez kraj, w którym rezydujesz - np. numer NIP, REGON, PESEL w przypadku osób prywatnych.

BIT SERWIS zawsze stara się, aby wymagać minimum danych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji usługi.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, obsługę klienta przejmuje operator płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane.

Wysyłanie Niezapowiedzianych Wiadomości do Klientów

BIT SERWIS zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości BIT SERWIS rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów oraz usług i produktów (np. promocje, aktualności produktowe), niekomercyjne listy (np. informacje o naszej firmie, komentarze) oraz własne informacje komercyjne.

BIT SERWIS ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

BIT SERWIS nie weryfikuje i nie monitoruje informacji na temat wieku osób odwiedzających nasze serwisy. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do BIT SERWIS przy okazji na przykład wysyłania komentarzy pod artykułami lub na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BIT SERWIS nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Prosimy o rozważne wpisywanie swoich danych w tych miejscach serwisów.

Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Serwisy BIT SERWIS oferują użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.

Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości lub wysyłając e-mail pod adres: bitserwis@bitserwis.com.pl

Użytkownikowi przysługuje również prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez BIT SERWIS oraz prawo do poprawiania i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.

BIT SERWIS zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed korzystaniem z naszych serwisów internetowych oraz przed udostępnieniem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych BIT SERWIS.

Ochrona danych

BIT SERWIS wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu BIT SERWIS wykorzystuje połączenie szyfrowane. BIT SERWIS nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

Osoba, której dane są przetwarzane, może:
a. żądać od BIT SERWIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także zażądać przeniesienia danych;
c. wycofać Zgodę Marketingową lub jakiekolwiek przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego;
W celu realizacji którego z powyższych punktów, należy skontaktować się z BIT SERWIS poprzez e-mail: bitserwis@bitserwis.com.pl

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do BIT SERWIS. W przypadku pytań proszę pisać na adres: bitserwis@bitserwis.com.pl

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: bitserwis@bitserwis.com.pl

PLIKI COOKIES

Strony bitserwis.com.pl, bitserwis24.pl, akademiabitserwis.pl używają plików cookies dla wygody internautów. Pliki typu cookies to bezpieczne dane, pliki tekstowe nie mające możliwości uruchomienia lub dodatkowych uprawnień, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie i używanie plików cookies.

Pliki cookie umożliwiają:

1. szybsze działanie strony www;
2. pozwalają w przypadku sklepów internetowych, pamiętanie zawartości koszyka;
3. pozwalają gromadzenie danych statystycznych (Google Analytics, Facebook);
4. przechowują informacje umożliwiające dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika.
5. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
6. uwierzytelnianie osób korzystających z serwisu,
7. dostarczanie Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Wyłączenie stosowania plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony www. Strona internetowa może korzystać z usług internetowych firm trzecich (Google, Facebook itp.).

Można dokonać zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Google Chrome
- Opera
- Safari

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl.